Beheerder BMI – Opgeleid Persoon

De Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Beheer BMI – Opgeleid Persoon van Westvlietbewaking voert 11 keer per jaar (1x per maand) op werkdagen tussen 08:00 uur – 18:00 uur een controle uit. Tijdens deze controle wordt o.a. de werking van rook- & handmelders getest. De doormelding naar de PAC / RAC getest en vindt er een visuele inspectie van de BMI plaats. 

Beheerder BMI, Beheer BMI, Opgeleid Persoon, NEN 2654

“Wij zorgen ervoor dat Uw brandmeldinstallatie gecontroleerd en getest blijft”

Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Beheer BMI – Opgeleid Persoon (NEN 2654)

Een Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon is belast met de bediening, de periodieke controle en de controle op het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie. De verplichting van een Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon geldt voor alle brandmeld en ontruimingsinstallaties. Het maakt niet uit of een installatie wel of niet gecertificeerd is, geëist of vrijwillig is en/of wel of geen doormelding heeft. NEN 2654 deel 1 en 2 verplicht U om periodiek onderhoud te verrichten aan alle brandmeld en ontruimingsinstallaties. Op die locaties waar niet continue een Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon aanwezig is kan Wetsvlietbewaking hierin voorzien.

Werkzaamheden Beheerder BMI – Beheer BMI – Opgeleid Persoon

De Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Beheer BMI – Opgeleid Persoon van Westvlietbewaking voert 11 keer per jaar (1x per maand) op werkdagen tussen 08:00 uur – 18:00 uur een controle uit. Tijdens deze controle wordt o.a. de werking van rook- & handmelders getest. De doormelding naar de PAC / RAC getest en vindt er een visuele inspectie van de BMI plaats. Elke 4e en 8e maand vind er een uitgebreidere controle plaats waarbij o.a. gecontroleerd wordt of er geen bouwkundige wijzigingen zijn geweest waardoor de installatie, instructies en of plannen zou moeten worden aangepast.

Waarom 11 maandelijkse controles?

De Beheerder  voert 11 maandelijkse controles uit. De 12e controle wordt 1x per jaar gedaan door de installateur van de BMI tijdens de jaarlijks verplichte onderhoudsbeurt. Met de installateur heeft U een apart contract dat geen onderdeel is van ons contract.

Rapportage

Na elke controle ontvangt U een digitale rapportage met daarin de bevindingen en adviezen van de Beheerder – Opgeleid Persoon.

Opleiding Beheerder BMI – Beheer BMI – Opgeleid Persoon

NIBHV BEHEERDER BMI (BRANDMELDINSTALLATIE) - OPGELEID PERSOON

De controlewerkzaamheden worden uitgevoerd door een gediplomeerd Beveiliger 2 in het bezit van het NIBHV certificaat Beheerder Brandmeldinstallatie.

Technische Handelingen

Onze medewerker mag en kan geen technische handelingen verrichten aan de apparatuur. Hiervoor dient U een 24/7 storingscontract af te sluiten met een installateur. Deze installateur wordt ook door ons ingelicht bij eventueel technische storingen. Het herstellen / restten van een ingedrukte handmelder (glas of folie) wordt wel door of in overleg met de opgeleid persoon gedaan.

TIP : COMBINEER MET DE BRANDALARMOPVOLGING

Indien U deze werkzaamheden combineert met brandalarmopvolging door Westvlietbewaking bent U 24/7 gegarandeerd van adequate actie bij een brandalarm of storing van Uw brandmeldinstallatie.

Onder (brand)alarmopvolging wordt verstaan het 24 uur per dag opvolgen en afhandelen van alle (brand)(alarm)meldingen afkomstig van een alarmcentrale, politie, brandweer en/of derden inzake het aangesloten object.

Bij een brandalarm zorgt de alarmopvolgingsdienst, onder verantwoording van onze Beheerder, voor het resetten en opnieuw in gebruik stellen van de BMI nadat de eventueel uitgerukte brandweer hiervoor toestemming heeft gegeven.

Meer info over brandalarmopvolging

Wij maken graag een passende offerte. Vul het offerteformulier op deze pagina in of bel voor een vrijblijvende offerte.

Natuurlijk kunt U bij ons ook terecht voor beveiliging, bewaking, facility en meldkamerdiensten.

Aanvraag offerte Opgeleid Persoon

    Vraag een offerte aan voor een Beheerder BMI (Brandmeldinstallatie) - Opgeleid Persoon :    Bent U zakelijk of particulier ?

    ZakelijkParticulier

    Let op !! Ziet U hieronder niet het bericht : "Bedankt voor je bericht. Het is verzonden." of heeft U geen bevestiging in de email ontvangen dan is er iets mis gegaan met het formulier en adviseren wij U om een email te sturen naar info@westvlietbewaking.nl met daarin Uw offerte aanvraag.