Beveiliging en Bewaking

Beveiliging en Bewaking
ObjectbeveiligingObjectbeveiliging
Westvlietbewaking is een professioneel beveiligingsbedrijf dat graag zorg draagt voor de veiligheid en de daarmee gepaard gaande beveiliging van uw object. Effectieve objectbewaking is hierbij een belangrijke sleutel in onze ogen. In kantoorpanden, overheidsgebouwen, winkels of zorginstellingen is het dagelijks een komen en gaan van grote stromen mensen. Om uw organisatie voor risico’s van binnen- en buitenaf te behoeden, wilt u verzekerd zijn van permanente en professionele bewaking / beveiliging van uw pand of object.    Lees meer …
AlarmopvolgingAlarmopvolging
Onder alarmopvolging wordt verstaan het opvolgen en afhandelen van alle (alarm)meldingen afkomstig van een alarmcentrale, politie en/of derden inzake een aangesloten object. Met meer dan 2500 aansluitingen en ruim 20 surveillanceauto’s is Westvlietbewaking de marktleider op het gebied van mobiele surveillance en alarmopvolging in de politieregio Haaglanden. Onze dienst is ook sterk vertegenwoordigd in de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond & Hollands-Midden.   Lees meer …
Mobiele SurveillanceMobiele SurveillanceDe surveillancedienst van Westvlietbewaking is al ruim 40 jaar met een groot aantal surveillancevoertuigen zichtbaar aanwezig. Duidelijk herkenbaar zorgt onze surveillancedienst voor een zichtbare aanwezigheid in en rond risico objecten en in collectieve surveillancegebieden. Naast gewone in- en/of externe controleronden is het mogelijk om door de surveillancedienst ook specifieke ronden uit te laten voeren. O.a. het uitvoeren van brand/sluitronden, sluitbegeleiding en openingsronden zijn hier een goed voorbeeld van.   Lees meer …
Collectieve SurveillanceCollectieve Surveillance
Westvlietbewaking heeft de afgelopen jaren de opdrachten voor collectieve surveillance zien toenemen.Collectieve beveiliging in welke vorm dan ook voor industriegebieden, bedrijventerreinen en woonwijken is dan ook een groeiend fenomeen. Westvlietbewaking voert collectieve surveillance uit diverse bedrijventerreinen in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer en Bleiswijk.
  Lees meer …