Beveiliging en Bewaking. ☎ 070-3900254 • 24 / 7 •

Westvlietbewaking ontzorgt U graag op het gebied van beveiliging en bewaking.
U kunt bij ons terecht voor o.a.

Beveiliging van objecten

Westvlietbewaking is een professioneel beveiligingsbedrijf dat graag zorg draagt voor de veiligheid en de daarmee gepaard gaande beveiliging van uw object. Effectieve objectbewaking is hierbij een belangrijke sleutel in onze ogen. In kantoorpanden, overheidsgebouwen, winkels of zorginstellingen is het dagelijks een komen en gaan van grote stromen mensen. Om uw organisatie voor risico’s van binnen- en buitenaf te behoeden, wilt u verzekerd zijn van permanente en professionele bewaking / beveiliging van uw pand of object. 

objectbeveiliging met bewaker en walky-talky
Mobiele Surveillance, Sluitronde

Alarmopvolging

Onder alarmopvolging wordt verstaan het opvolgen en afhandelen van alle (alarm)meldingen afkomstig van een alarmcentrale, politie en/of derden inzake een aangesloten object. Met meer dan 2500 aansluitingen en ruim 20 surveillanceauto’s is Westvlietbewaking de marktleider op het gebied van mobiele surveillance en alarmopvolging in de politieregio Haaglanden. Onze dienst is ook sterk vertegenwoordigd in de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond & Hollands-Midden.

Mobiele surveillance

De surveillancedienst van Westvlietbewaking is al ruim 40 jaar met een groot aantal surveillancevoertuigen zichtbaar aanwezig. Duidelijk herkenbaar zorgt onze surveillancedienst voor een zichtbare aanwezigheid in en rond risico objecten en in collectieve surveillancegebieden. Naast gewone in- en/of externe controleronden is het mogelijk om door de surveillancedienst ook specifieke ronden uit te laten voeren. O.a. het uitvoeren van brand/sluitronden, sluitbegeleiding en openingsronden zijn hier een goed voorbeeld van.

elektrische wagen westvlietbewaking
Collectieve Surveillance

Collectievesurveillance

Westvlietbewaking heeft de afgelopen jaren de opdrachten voor collectieve surveillance zien toenemen.Collectieve beveiliging in welke vorm dan ook voor industriegebieden, bedrijventerreinen en woonwijken is dan ook een groeiend fenomeen. Westvlietbewaking voert collectieve surveillance uit diverse bedrijventerreinen in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer en Bleiswijk.

“Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar om alarmen en incidentenmeldingen adequaat en doelgericht af te handelen”

Keurmerken, certificeringen en goedkeuringen

VEB Logo

Kwaliteit, integriteit en professionaliteit van de dienstverlening is voor ons van groot belang. Daarom is Westvlietbewaking in het bezit van de volgende keurmerken, certificeringen en goedkeuringen.

0
Actieve klanten
0
Uren beveiliging /maand
0
Opvolging meldingen / maand
0
Surveillance ronden / maand

Landelijke dekking

Westvlietbewaking werkt niet alleen in Den Haag maar heeft een landelijke dekking. Wij kunnen U overal in Nederland van dienst zijn en ontzorgen op het gebied van beveiliging, bewaking, brandveiligheid en facility. Dat is handig als u, naast Den Haag, op meerdere locaties actief bent. Op die locaties waar wij niet direct zelf voor de gevraagde dienstverlening kunnen zorgen maken wij gebruik van geselecteerde partners die dezelfde kwaliteit als ons willen en kunnen leveren. Westvlietbewaking blijft Uw contractpartner en verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en nakoming van gemaakte afspraken.