Brandveiligheid

Brandveiligheid
BrandalarmopvolgingBrandalarmopvolging
Onder (brand)alarmopvolging wordt verstaan het 24 uur per dag opvolgen en afhandelen van alle (brand)(alarm)meldingen afkomstig van een alarmcentrale, politie, brandweer en/of derden inzake het aangesloten object. Bij een brandalarm zorgt de alarmopvolgingsdienst,onder verantwoording van de opgeleid persoon, voor het resetten en opnieuw in gebruik stellen van de BMI nadat de eventueel uitgerukte brandweer hiervoor toestemming heeft gegeven.   Lees Meer ….
Beheerder BMIBeheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon.
Een Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon is belast met de bediening, de periodieke controle en het de controle op het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie. De verplichting van een Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon geldt voor alle brandmeld-, en ontruimingsinstallaties. Op die locaties waar niet continue een Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon aanwezig is kan Westvlietbewaking voorzien in het leveren van een Beheerder BMI (brandmeldinstallatie) – Opgeleid Persoon.     Lees meer …